Dagbesteding

De Wilhelminahoeve is een dagbesteding voor (dementerende) ouderen, waarbij het welzijn van de bezoeker van grote waarde is en daarom onze aandachtige zorg verdient. Niet te groot, iedereen moet de aandacht blijven houden die hij of zij nodig heeft. Op de Wilhelminahoeve moet niets en mag veel. ‘Gewoon, jezelf (uniek) zijn.’

Dit houdt onder andere in dat we de bezoeker of zijn/haar vertegenwoordiger vragen wat de persoonlijke interesses zijn of zijn geweest in zijn leven. Er wordt veel aandacht geschonken aan een levensloop van de bezoeker om op die manier aan te kunnen sluiten met het bieden van activiteiten in en om de zorgboerderij.

Op de Wilhelminahoeve zijn dieren aanwezig zoals geiten, koeien en schapen, welke het heel fijn vinden om bezocht te worden. Daarnaast heeft de locatie prachtige wandelpaden die veilig en rolstoelvriendelijk begaanbaar zijn.

Op de Wilhelminahoeve is het ook voor bezoekers die zorg behoeven, waaronder specialistische zorg (verpleegtechnische handelingen), mogelijk om deel te nemen aan de dagbesteding. Er zijn gediplomeerde verzorgenden en een verpleegkundige aanwezig.


Voor deelname aan de Dagbesteding hebt u een indicatie nodig vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of PGB (Persoonsgebonden budget). Het is mogelijk om vervoer van en naar de zorgboerderderij te organiseren, mits u ook hiervoor een indicatie heeft.