Wonen met zorg

Wonen op de Wilhelminahoeve betekent wonen met een beetje extra.

In een landelijke omgeving, een herkenbare woonomgeving en een huiselijke sfeer wordt 24 uur zorg verleent waarbij geborgenheid, veiligheid en vertrouwen essentieel zijn. Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zichzelf kan zijn. Van groot belang is daarom dat we het gedrag en de achtergrond zo goed kennen dat wij hier op in kunnen spelen. Familie en vrienden hebben over het algemeen goed inzicht in de voorkeuren van hun dementerende naaste en daarom werken we hier graag mee samen.


De dieren en het directe contact met de natuur werken rustgevend of dagen juist uit om een handje te helpen in de werkzaamheden die de omgeving met zich mee brengen. Een uitstekende plek voor mensen die graag buiten zijn, van agrarische afkomst komen of gewoon dat beetje extra zoeken!

De Wilhelminahoeve biedt zorg en wonen gescheiden. Voor het financieren van de zorg op zorgboerderij de Wilhelminahoeve heeft u een WLZ (Wet langdurige Zorg) indicatie nodig op basis van PGB (Persoons gebonden budget). De onkosten voor wonen worden maandelijks in rekening gebracht. Voor ondersteuning, begeleiding, aanvragen van PGB en alles wat met wonen op onze zorgboerderij te maken heeft, helpen wij en Woudwijk Zorgadvies u graag.